Olivetti er en aktør innen informasjonsteknologi med hundre år lang tradisjon for forskning og innovasjon. Siden august 2003 har det vært en del av Telecom Italia Group.

Olivetti er på markedet som en global løsningsleverandør, med en rekke produkter og avanserte tjenester, og fungerer som en partner som kan utvikle tilpassede løsninger for prosessautomatisering og forretningsaktiviteter.