STAEDTLER er en av de eldste industribedrifter i Tyskland og er blant verdens ledende produsenter og leverandører av skrive-, farge- og tegneredskap, samt kreative produkter.

For allitid å gi kundene den gode følelsen det er å holde i en ekte STAEDTLER penn, arbeider STAEDTLER kontinuerlig for å utvikle enda bedre skrive-, farge- og tegne produkter.