Fra grunnleggelsen i 1969 har Verbatim formet utviklingen av datalagringsteknologi. På latin betyr ordrett "ord for ord", og har blitt brukt siden selskapets grunnleggelse for å illustrere prinsippet om nøyaktig, feilfri registrering av data. Fra disketter og magneto - optisk lagring til CD-er, DVD-er og Blu-ray-medier, til eksterne harddisker, flash-minnekort, USB-stasjoner og SSD-er - er omfanget av Verbatims omfattende portefølje og innflytelse i lagringsindustrien uten sidestykke.

Selskapet leverer også et utvalg av datamaskintilbehør som komplimenterer sin kjernedatalagringsvirksomhet og følger de samme høye standardene for kvalitet, kompatibilitet og pålitelighet.

Verbatims produkter er globalt anerkjent og selges i over 120 land med en line-up som inkluderer optiske lagringsmedier, USB-stasjoner, minnekort, harddisker, Solid State Drives (SSD-er), mobil tilbehør, LED-belysning og filamenter for 3D-utskrift.