AF Sprayduster Trykkluft på boks Invertible

kr 89 ,- inkl. mva

AF Sprayduster. Ren, komprimert luft til å blåse støv og rusk av vanskelig tilgjengelige områder som f.eks. elektronisk utstyr. Kan brukes i alle retninger uten fare for utslipp av væske. Ideell til å fjerne støv, rusk og andre forurensende stoffer fra vanskelig tilgjengelige områder. HFC-frie. Flytende innhold kan forårsake forfrysninger hvis det sprøytes på huden. Advarsel: Brannfarlig aerosol. Holdes vekk fra varme, gnister, åben ild og varme overflater. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. Beskyttes mot direkte sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Brukes kun på utstyr som er slått av. Inneholder: 250 ml

Tomt på lager

EAN: 5028356505937 Varenummer: AFSDU250D Kategori:
AF