Canon

«Kyosei» – som på japansk betyr å leve og jobbe sammen for felles beste – er midtpunktet i all Canons aktiviteter.

Når vi oppfinner løsninger til kundene våre, er målet å forbedre hverdagen – både i forhold til kontorarbeidsflyt og private forbrukers behov for innovative fotograferings- og utskriftsløsninger. Og vi gjør det alltid med respekt for omgivelsene.

Canon Europe er et datterselskap av Canon Inc., en ledende global leverandør av billedbehandling og informasjonsteknologiløsninger til bedrifter og enkeltpersoner. Løsninger som optimaliserer kunnskapsdeling, forbedrer kommunikasjonen og gjør livet mer fargerikt for millioner av mennesker over hele verden.