4.2.2020

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Nybrott Media AS (heretter kalt 2foto.no) samler inn og behandler personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos 2foto.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning

Behandlingsansvarlig

2foto.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke det totale ansvaret.

1 Personopplysninger som lagres

Under hvert punkt finner du oversikt over hvilke personopplysninger vi samler, formål og hvor lenge vi arkiverer opplysningene.

1.1 Kjøp av produkter og tjenester

For å gjennomføre et kjøp på 2foto.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. 2foto.no har også VIPPS innlogging, hvor du bruker VIPPS for å identifisere deg ved registrering, samt logge deg inn ved en senere anledning, uten å bekymre deg om passord da dette styres gjennom VIPPS portalen, din smarttelefon med tilhørende ansiktsgjenkjenning og evt. passord.

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Opplysningene blir også brukt til å oppfylle avtaler og berettiget interesse etter kjøp som for eksempel oppfølging og invitasjon til kurs/opplæring.

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og 2foto.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi også IP-adressen som er benyttet ved bestilling.

Du kan selv gå inn på «Min konto» i nettbutikken og kontrollere/endre opplysningene vi har lagret om deg vedrørende dine kjøp på 2foto.no.

1.2 Kundesenter, herunder også service

Ved kontakt med vår kundeservice enten på e-post eller digitale kanaler (også sosiale medier) registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og e-post. I tillegg lagrer vi korrespondansen. Dette gjør vi for å kunne følge opp kundeservicesaker på en god måte. Opplysningene lagres i 5 år etter at siste sak er avsluttet. 

1.3 Kurs, konkurranser og andre aktiviteter med påmelding

For å kunne gjennomføre og håndtere kurs/aktiviteter og konkurranser registrerer vi navn, adresse, telefonnummer, e-post og evt. andre notater du selv velger å registrere. Dataene blir slettet 24-26 måneder etter avsluttet aktivitet. 

1.4 Utlevering av varer

Vi samarbeider med Bring og Posten og PostNord for transport av varer i Norge. Lokalt i vårt nærmiljø bruker vi også budbil for utlevering til våre kunder. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

1.5 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos 2foto.no er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.
Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

1.5.1 Kortbetalinger, Faktura og VIPPS

Kortbetalinger, delbetalinger, konto og faktura håndteres av Klarna. Det er ikke mulig for 2foto.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos 2foto.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Velger du VIPPS som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør: VIPPS.
Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din kundekonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldende lover. Hensikten er at du skal slippe å oppgi kortinformasjonen hver gang du foretar et kjøp hos oss.

1.5.2 Faktura

Hvis du ønsker å inngå avtale om faktura, må du samtykke til at 2foto.no utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret som privatperson eller organisasjonsnummer hvis du tilhører en bedrift. Faktura utstedes av Nybrott Media. For bedrifter vil fortrinnsvis EHF-faktura distribueres.

1.6 Retur / Servicepartnere

I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider 2foto.no med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse samt kjøpskvittering(kjøpshistorikk).
 
I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at 2foto.no skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres. For å kunne oppfylle kjøpsloven og ivareta kundens interesse i slike saker lagerer vi opplysningene i 5 år.

2 Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de opplysningene du selv avgir enten på våre nettsider eller gjennom våre ansatte i forbindelse med punktene ovenfor. I tillegg benyttes informasjonskapsler (Cookies).

2.1 Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
 
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
 
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Nærmere informasjon om våre Cookies finner du her.
 
Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 2.2 – 2.4.

2.2 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på 2foto.no ikke fungere.

2.3 Analyse

2foto.no samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på 2foto.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
 
Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

2.4 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

3 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.

2foto.no sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes om du ber om dette.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg.
 
Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke annonser du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning. 

Markedssjefen har det daglige ansvaret for 2foto.no sin behandling av personopplysninger knyttet til markedsføring, analyse og personalisering.

4 Behandlingsgrunnlag

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-post benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 

5 Personopplysninger til tredjepart

2foto.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for 2foto.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil 2foto.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. 

6 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som 2foto.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.
 
Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.
 
Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.
 
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side.
 
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

7 Sikring av personopplysninger

2foto.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.
 
Du kan være trygg på at 2foto.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

8 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

9 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte 2foto.no sitt personvernombud på e-post info@2foto.no.
 
Ønsker du at 2foto.no sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av 2foto.no, så ta kontakt med oss på e-post media@nybrott.no.

Postadresse:
Nybrott Media AS
2foto.no
Kirkelia 3
1925 Blaker

Nettsteder:
www.2foto.no
www.nybrott.no

Kundeservice
kundeservice@2foto.no