Salgsvilkår for bedriftskunder finner du lenger ned på siden eller du kan klikke her.

Salgsbetingelser 2foto.no for privatkunder

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene

Selger er Nybrott Media AS (heretter kalt 2foto.no), Kirkelia 3, 1925 Blaker,  media@nybrott.no, Telefon +47 46 37 37 37, Org.nr. 919 160 020, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vi tar forbehold om trykkfeil, eller feilprising som er urimelig lav eller høy i forhold til veiledende priser i markedet, samt at kunde burde ha skjønt at pris var feilpriset eller urimelig på kjøpstidspunktet.

3.1 Frakt til Spitsbergen

Alle pakkeprodukter til Svalbard får et fast pristillegg på kr. 395,- inkl. mva. I tillegg kommer porto på kr. 200,- inkl. mva på disse sendingene. Avgiften er satt av Posten Norge AS for tollbehandling av alle pakker til/fra Svalbard. Pristillegget gjelder for alle pakkeprodukter som sendes til postnummer: 9170-9179

 • 9170 Longyearbyen
 • 9171 Longyearbyen
 • 9172 Isfjord på Svalbard
 • 9173 Ny-Ålesund
 • 9174 Hopen
 • 9175 Sveagrua
 • 9176 Bjørnøya
 • 9177 Hornsund
 • 9178 Barentsburg
 • 9179 Pyramiden

4 Tilbud

Tilbud varer så lenge lageret rekker, om ikke annet er spesifisert.

5 Produkter

Alle varer som blir levert gjennom 2foto.no kan brukes i Norge. 2foto.no sender sine varer/produkter gjennom sin distribusjonspartner Despec Norway AS; Åslyveien 19, 3170 Sem.

6 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

7 Betaling – VIPPS og Klarna Checkout

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

3,5 millioner nordmenn har allerede Vipps, og de liker å betale med Vipps også når de handler på nett. Alt du trenger for å betale er mobilnummeret ditt, så betaler du i Vipps-appen med et klikk. Helt kortfritt.

2foto.no bruker Klarna Checkout, som betalingsløsning. Med denne betalingsløsningen kan du som kunde betale med Klarna Faktura, Klarna konto eller med kort (Visa, Mastercard). Det tilkommer et gebyr på NOK 50,- på bruk av Klarna som betalingsmåte, dette fremkommer tydelig på ordrebekreftelsen før endelig betaling.

Klarna Faktura:

Når du betaler med Klarna Faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og betaler alltid etter at du har mottatt varene dine. Når din ordre blir sendt fra oss aktiveres en faktura hos Klarna som sendes til deg. Du har 14 dager betalingsfrist på denne fakturaen. Du har også mulighet til å laste ned din faktura ved å gå til klarna.no

Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 62,00 kr og en forsinkelsesrente på 8.50 %. Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost.

Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Klarna håndterer personopplysninger for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring. Ditt personnummer er også ditt kundenummer hos Klarna.

Klarna Konto (Delbetaling):

Dette er betalingsmåten for deg som selv vil bestemme hvor mye du ønsker å betale hver måned. Bortsett fra at du alltid får hjem varene dine før du betaler, får du også mulighet til å samle alle dine delbetalingskjøp på en og samme konto. Det betyr kun en faktura uansett antall kjøp med Klarna konto i de butikker de samarbeider med. 

Betale med kort:

Når du velger å betale med kort blir du videreført til en sikker side levert av Klarna. Her legger du inn kortinformasjon og bekrefter betalingsmåten. 2foto.no har ikke mulighet til å se på eller lagre denne informasjonen da det er Klarna som tar seg av betalingen på en enkel og sikker måte.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

8 Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9 Uavhentet pakke på Posten, PostNord eller Post i Butikk

Posten/Bring sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor eller Post i butikk. Dersom pakken ikke er hentet innen Posten / PostNord hentefrister som står i hentemeldingen på sms eller e-post, returneres den til oss. 2foto.no forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen. Uavhentede pakker blir fakturert kunde med kr 500,- inkl. mva. i gebyr.  Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og kontakte kundesenteret for å få returinformasjon. Benytter du deg av denne retten, vil du kun måtte betale returfrakt til oss. Se mer informasjon under punkt 11. Angrerett.

10 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 8.

11 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev) til 2oto.no, Kirkelia 3, 1925 Blaker, eller e-post kundeservice@2foto.no.

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Retur

Returnering av varer kan kun skje etter avtale med 2foto.no sin RMA avdeling på e-post: rma@2foto.no. Spesielle regler finnes for enkelte produsenter, disse spesielle reglene finner du her.

Varene returneres til vårt lager og distribusjonspartner: Despec Norway AS; Åslyveien 19, 3170 Sem – MÅ merkes med vårt RMA-nr.

Ved henvendelser angående returnering av varer skal fakturanummer, dato for kjøp, antall og årsak oppgis. 2foto.no sender deretter Return Material Authorisation (RMA). Alle returforsendelser, også ved flere kolli, skal ha et synlig, påført RMA nr. samt kopi av RMA skjemaet.

Fraktomkostninger i forbindelse med retur dekkes ikke av 2foto.no. RMA er ikke ensbetydende med kreditering av de gjeldende produkter. Returnummer er gyldig 14 dager fra utstedelsesdato. Ved senere returneringer forbeholder 2foto.no seg retten til at avvise forsendelsen.

Defekte produkter med en verdi på under kr. 100,- pr. enhet aksepteres ikke.

Defekte blekk- og laserpatoner:
 En betingelse for å oppnå kreditering er at det vedlegges utskriftsprøve fra toneren eller blekkpatronen. Kontrollér at Toneren/patronen ikke er tom eller forsøkt refylt, samt at produktet er kjøpt hos 2foto.no.

Defekte elektroniske varer:
 Feilbeskrivelse skal alltid følge med varen, samt på makuleringsmaskiner må vi også ha kopi av sluttbrukerfaktura.

Feil bestilling – Returservice:
 Avtale om returnering ved feilbestillinger skal skje innen 8 arbeidsdager fra mottagelsen. Alle returforsendelser med en verdi på under kr. 500,- pr. enhet aksepteres ikke. Ved kreditering debiteres et administrasjonsgebyr på inntil 25% av varelinjens verdi. Øvrige gebyrer skal avtales skriftlig. Det krediteres etter verdi ifølge gjeldende 2foto.no sin prisliste / prisavtale, men unntaket er de tilfeller hvor den historiske fakturapris er lavere. Da krediteres med utgangspunkt i den historiske fakturapris (minus gebyr).

Skaffevarer og tidligere kampanjevarer krediteres ikke.
 2foto.no påtar seg intet ansvar for returneringer uten avtale. Eventuelle returneringer uten avtale vil ikke bli tilbakesendt, men kastet uten varsel.

Før returnering kontrollér vennligst følgende og les de særlige forbehold:

 • At produktet er kjøpt hos 2foto.no.
 • At produktet er i original, ubrutt, salgbar emballasje og uten påtrykninger eller labels (prislapper) av noen art.
 • Vedr. blekk- og laserpatroner: Er holdbarhetsdatoen mindre enn 9 måneder til utløpsdato eller annet som kan påvirke et gjensalg, vil RMA ikke utløse kreditnota. Produktene kastes ubetinget av 2foto.no og uten varsel for øvrig.
 • Vedr. ikke-forbruksstoffer: Returnering av produkter hvor den teknologiske utvikling er særlig høy – eks. diverse lagringsmedier, flash ram / minnekort, USB-sticks – og hvor kapasitet og design konstant økes/forbedres, aksepteres ikke. Produktene kastes uten varsel fra 2foto.no.

Overholdes ikke disse betingelsene, vil varen ikke bli kreditert og 2foto.no er ikke forpliktet til å sende varen tilbake.

12 Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Selgeren bør snarest tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens skriftlige fremsettelse eller krav om forsinkelse.

Oppfyllelse 

KJØPER

 • Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
 • Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

SELGER

 • Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.
  Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

 • Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
 • Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
 • Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

 • Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13 Mangel på varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig via brev eller epost til 2foto.no, Kirkelia 3, 1925 Blaker eller e-post: kundeservice@2foto.no.

Retur av varer

Retur av varer knyttet til reklamasjon sendes til 2foto.no, Kirkelia 3, 1925 Blaker. 

Retting eller omlevering

 • Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag 

 • Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

 • Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Tvist

Selger forholder seg til Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

14 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse 

 • Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving 

 • Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

 • Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer 

 • Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr pålydende kr. 500,-. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15 Brukerveiledninger

Alle produkter har med brukerveiledning fra produsent. Disse ligger enten ved produkt, eller står påført direkte på produktet. I de tilfeller produsent ikke har brukerhåndbok eller brukerveiledning, må kjøper laste de ned kostnadsfritt direkte fra produsentenes nettsteder.

16 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

17 Bruk av dette nettstedet fra utenfor Norge

Med mindre annet er spesifisert, er materialet på dette nettstedet utelukkende rettet mot de som besøker nettstedet fra Norge. Selger gir ingen garanti for at produkter eller tjenester som er nevnt i materialet på dette nettstedet, vil egne seg for bruk, eller være tilgjengelig fra andre steder. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder, er ansvarlig for å følge lokale lover og regelverk, der lokale lover og regelverk er aktuelle.

18 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

19 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 11 og 12. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

Salgsbetingelser for bedrifter

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle bedriftssalg heretter kalt virksomheten fra Foto.no såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. For å kunne handle på 2foto.no må du ha fylt 18 år.

Kunder

2foto.no selger kun til vrksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Foto.no AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i 2foto.no produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. Alle varer solgt på 2foto.no kan brukes i Norge.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder 2foto.no seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra 2foto.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan 2foto.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works 2foto.no lager. Dersom virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til 2foto.no innen 5-fem virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på 2foto.no sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder 2foto.no seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant – Eiendomsrett

2fotolno forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med 2foto.no eiendomsrett av virksomheten og holdes adskilt fra virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes virksomheten eller forhold på hans side, har 2foto.no ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når 2foto.no foretar retting eller omlevering, kan ikke virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 5-fem virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare så må embalasje ikke kastes for hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 5 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. 2foto.no gir ikke virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Erstatningsansvar

2foto.no fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor 2foto.no forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er 2foto.no erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Servicemail

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Force Majeure

Er 2foto.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos 2foto.no eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er 2foto.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo Tingrett som vedtatt verneting.