HP - Hewlett Packard

HP sin visjon er å skape teknologi som gjør livet bedre for alle, overalt – hver person, enhver organisasjon og hvert samfunn rundt om i verden. Dette motiverer oss – inspirerer oss – til å gjøre det vi gjør. For å lage det vi lager. Å oppfinne, og å oppfinne. Å konstruere erfaringer som forbløffer. Vi vil ikke slutte å presse fremover, fordi du ikke vil slutte å presse fremover. Du gjenoppfinner hvordan du jobber. Hvordan du spiller. Hvordan du lever. Med vår teknologi vil du finne opp din verden på nytt.